Høstsola skinner på det fine uttrekks-bordet fra Hay...` ;72FBFVvw7FW"