Paris innfrir! Bare å glede seg til ny sesong... Det gjør vi!😊🍁`',